Müügitingimused

 

 

Müügitingimused

 

tutvustus

Seda veebilehte haldab ZEVENET SL. Kogu veebisaidil viitavad mõisted „meie”, „meie” või „meie” ZEVENET SL-le. ZEVENET SL annab teie, kasutaja, selle veebisaidi, sealhulgas kogu sellel lehel oleva sisu, teabe, tööriistad ja teenused teie käsutusse tingimusel, et nõustute kõigi siin kehtestatud tingimustega, põhimõtetega ja teatistega.

Külastades meie veebisaiti, kasutades selle mõnda osa ja / või ostes mõnda meie toodet või teenust, nõustute järgima tingimusi („Teenusetingimused“, „Tingimused“), sealhulgas tingimusi ja eeskirju siin viidatud ja / või lingi kaudu saadaval. Need teenusetingimused kehtivad kõigile saidi kasutajatele, sealhulgas ilma piiranguteta kasutajatele, nagu brauserid, tootjad, kliendid, kaupmehed ja / või sisu kaasautorid.

Kui te ei nõustu kõigi selle lepingu tingimustega, ei tohi te sellele veebisaidile siseneda ega ühtegi teenust kasutada. Kui neid teenusetingimusi peetakse pakkumiseks, piirdub nõustumine sõnaselgelt nende teenusetingimustega.

Igale uuele varale või tööriistale, mis on praeguses poes, võidakse kohaldada ka teenusetingimusi. Sellel lehel saate teenusetingimuste uusima versiooni igal ajal üle vaadata. Jätame endale õiguse neid teenusetingimusi mis tahes osasid värskendada, muuta või asendada, saates värskendused ja / või muudatused meie veebisaidile. Teie kohustus on seda lehte muudatuste ülevaatamiseks perioodiliselt kontrollida. Teie jätkuv kasutamine või juurdepääs veebisaidile pärast muudatuste avaldamist tähendab selliste muudatustega nõustumist.

Andmete tuvastamine

Vastavalt 10i seaduse 34 / 2002 artikli 11, infoühiskonna ja elektroonilise kaubanduse teenustele, sisalduva teabe kohustuse kohaselt teavitame teid:

  • ZEVENET SL (edaspidi ZEVENET) on ettevõte, mis tegeleb kõrgtehnoloogiliste toodete ja teenuste müügiga võrguturule.
  • ZEVENET on registreeritud Sevilla Mercantile Register, Volume 5476, lehekülg 181, leht SE-92129, 1st.
  • ZEVENET koos identifitseerimisnumbriga ES B91984021 on ettevõte, mis asub aadressil Calle Brújula 4, 41927 Mairena del Aljarafe, Sevilla (Hispaania) ja praegu vastutab veebisaidi ZEVENET.COM toimimise, haldamise ja toimimise eest.
  • ZEVENET ei vaja oma toodete ja teenuste pakkumiseks selgesõnalist luba.

kasutajad

Selle veebisaidi juurdepääs ja / või kasutamine omistab teile kasutaja seisundi, mis aktsepteerib sellisest juurdepääsust ja / või kasutamisest siin kehtestatud üldised kasutustingimused. Eespool nimetatud tingimused kehtivad olenemata üldistest lepingutingimustest, mis nende puhul on kohustuslikud.

Nende teenusetingimustega nõustudes deklareerite, et olete oma elukohariigis vähemalt täisealine või olete elukohariigis seaduslik ja olete andnud meile oma nõusoleku lubada mõnel teie alaealisel seda kasutada veebilehel.

Veebilehe kasutamine

ZEVENET.COM võimaldab juurdepääsu paljudele Internetis asuvatele toodetele, teabele, teenustele, programmidele või andmetele (edaspidi „sisu“), mis kuuluvad ZEVENETile või kolmandatele isikutele, millele kasutajal võib olla juurdepääs. Kasutaja võtab endale vastutuse veebisaidi kasutamise eest. See vastutus laieneb registreerimisele, mis on vajalik teatud teenustele või sisule juurdepääsu saamiseks. Selles registris vastutab tõese ja seadusliku teabe esitamise eest kasutaja. Selle registreerimise tulemusena saab kasutajale anda parooli, mille eest ta vastutab, kohustudes seda hoolega ja konfidentsiaalselt kasutama. Kasutaja kohustub oma veebisaidi kaudu asjakohaselt kasutama ZEVENETi pakutavat sisu ja teenuseid.

Te ei tohi meie tooteid kasutada ebaseaduslikuks või volitamata otstarbeks või te ei tohi Teenust kasutada, rikkuda oma jurisdiktsiooni mis tahes seadust (sealhulgas autoriõiguse seadusi).

Te ei tohi edastada ühtegi uss või viirust ega ühtegi destruktiivset koodi. Mis tahes Tingimuste rikkumine või rikkumine toob kaasa Teenuste kohese lõpetamise.

ZEVENET jätab endale õiguse võtta tagasi kõik kommentaarid ja kaastööd, mis rikuvad inimese väärikust, diskrimineerivad, ksenofoobsed, rassistlikud, pornograafilised, noorte või lapsepõlve vastu suunatud katsed, kord või avalik turvalisus või mis meie arvates ei sobi avaldamiseks. Igal juhul ei vastuta ZEVENET seaduses sätestatud piires arvamuste eest, mida kasutajad avaldavad oma veebisaidil või mis tahes osalemisvahendi kaudu.

Intellektuaalne ja tööstusomand

Kõik sellel veebisaidil olevad eraldusmärgid, kaubamärgid, kaubanimed, sisu, ülesehitus, kujundus ja esitusviis ning muu teave, mis sellel veebisaidil kuvatakse, on ZEVENETi omand või üksi õigustatud isiku omand ning neid kaitseb tööstus- ja intellektuaalomand õigused.

Keelatud on kasutaja eelmises jaotises viidatud elementide reprodutseerimine, muundamine, levitamine, avalik suhtlemine ja muul viisil kasutamine ilma ZEVENETi selgesõnalise loata.

Kasutaja peab hoiduma selliste vahendite kasutamisest, mis võivad paigaldada kaitsevahendeid või turvasüsteeme, mis võivad olla paigaldatud ja mis kannavad ohtu või kahjustavad või blokeerivad veebilehte ja / või selle sisu.

ZEVENET ei vastuta selle veebilehe võimaliku sobimatu kasutamise eest ega selle kaudu kolmandatele isikutele edastatud teabe eest. Kasutaja poolt kasutatava sisu kasutamine ja sellest tulenevad võimalikud tagajärjed või kahjustused on kasutaja ainuvastutus. ZEVENET on välistatud mis tahes laadi kahjude ja kahjude eest, mis on kasutajatele põhjustatud linkide, kataloogide ja otsingutööriistade kasutamise kaudu, mis võimaldavad kasutajatel juurde pääseda kolmandate osapoolte juurde kuuluvatele ja / või hallatavatele veebisaitidele ning viiruste või muude pahatahtlike sisus olevad koodid, mis võivad põhjustada arvutisüsteemile mis tahes tüüpi kahjustusi, kasutajate elektroonilisi dokumente või faile. ZEVENET jätab endale õiguse teha vajalikuks peetavaid õigustoiminguid, mis tulenevad veebisaidi sisu ebaseaduslikust kasutamisest kolmandate isikute poolt.

Kaebused

ZEVENET ei ole mingil juhul vastutav mis tahes kahjude eest, mis võivad põhjustada näiteks vigu või puudusi sisus, veebisaidi kättesaadavuse puudumist või viiruste või pahatahtlike või kahjulike programmide edastamist sisus, hoolimata sellest, et need on kõik vajalikud tehnoloogilised meetmed selle vältimiseks.

Muudatused

ZEVENET jätab endale õiguse eelnevalt ette teatamata teha oma veebisaidil vajalikuks peetavaid muudatusi, muutes, kustutades või lisades nii selle kaudu pakutavaid sisu kui ka teenuseid ja viisi, kuidas neid teie portaalis esitletakse või paigutatakse

Väliste linkide või hüperlinkide korral teistele domeenide nimel saadaval olevatele Interneti-saitidele ei kontrolli ZEVENET nimetatud saite ja sisu mingil viisil. ZEVENET ei võta mingit vastutust mis tahes kolmanda osapoole veebisaidil oleva lingi sisu eest ega garanteeri mis tahes materjalis sisalduva materjali või teabe tehnilist kättesaadavust, kvaliteeti, usaldusväärsust, täpsust, amplituudi, õigsust, kehtivust ja põhiseaduspärasust. nimetatud hüperlinkide või muude Interneti-saitide kohta. Samamoodi ei tähenda nende väliste ühenduste kaasamine mingit tüüpi ühendamist, ühinemist ega osalemist ühendatud üksustega.

Väljaarvamise õigus

ZEVENET jätab endale õiguse keelata või tühistada juurdepääs portaalile ja / või pakutavatele teenustele ilma ette teatamata ise või kolmanda isiku poolt neile kasutajatele, kes ei järgi üldiseid kasutustingimusi.

Üldistused

ZEVENET jätkab oma portaali tingimuste ja ebaõige kasutamise rikkumist, kasutades kõiki tsiviil- ja kriminaalasju, mis võivad seadusega kooskõlas olla.

Käesolevate tingimuste muutmine ja kestus

ZEVENET võib igal ajal siin määratletud tingimusi muuta. ZEVENET avaldab kõik muudatused, mis on tehtud siinses tingimustes. Kõik selle dokumendi muudatused registreeritakse nõuetekohaselt jõustumiskuupäevaks hilisemaks konsulteerimiseks sellel lehel.

Kohaldatavad õigusaktid ja kohtualluvus

ZEVENETi ja kasutaja vahelist suhet, juhul kui kasutaja on ettevõte, reguleeritakse Hispaania kehtivate määrustega ja kõik vaidlused esitatakse Sevilla kohtutele ja kohtutele.

Kui kasutaja on isik, võib ta valida, kas ta kasutab oma õigust vastava jurisdiktsiooni kehtestamiseks, nagu on sätestatud novembri 1 kuningliku seadusandliku dekreediga 2007 / 16, millega kiidetakse heaks tarbijakaitset käsitleva üldise seaduse muudetud tekst. ja kasutajad ning muud täiendavad seadused.

Üldtingimused

Me jätame endale õiguse keelduda teenuse osutamisest kellelegi mingil põhjusel igal ajal.

Mõistate, et teie sisu (v.a krediitkaarditeavet) saab edastada ilma krüpteerimiseta. See eeldab (a) edastamist mitme võrgu kaudu ja (b) muudatusi, mis vastavad võrkude või seadmete ühendamiseks vajalikele tehnilistele nõuetele. Krediitkaardi andmed krüpteeritakse võrgu kaudu edastamise ajal alati.

Te nõustute mitte reprodutseerima, dubleerima, kopeerima, müüma, edasi müüma ega kasutama teenuse / toote mis tahes osa, teenuse / toote kasutamist ega juurdepääsu teenusele / tootele või mis tahes kontaktile sellel veebisaidil, mille kaudu teenust osutatakse, ilma meie sõnaselge kirjaliku loata.

Käesolevas lepingus kasutatavad pealkirjad on lisatud ainult mugavuse huvides ning neid tingimusi need ei piira ega mõjuta.

Teenuste ja hindade muutmine

Meie toodete ja teenuste hindu võidakse ette teatamata muuta. Me jätame endale õiguse igal ajal teenust (või selle osa või sisu) muuta või sellest loobuda ilma ette teatamata, kuid neist teavitatakse e-posti teel. Me ei vastuta teie ega kolmandate isikute ees Teenuse mis tahes muudatuste, hinna muutmise, peatamise ega katkestamise eest.

Tooted ja teenused

Teatud tooted või teenused võivad olla kättesaadavad veebis ainult veebi kaudu. Nendel toodetel või teenustel võivad olla piiratud kogused ja need tagastatakse või vahetatakse ainult vastavalt meie tagasisaatmispoliitikale.

Oleme teinud kõik endast oleneva, et võimalikult täpselt näidata poes ilmuvate toodete värve ja pilte. Me ei saa garanteerida, et teie monitori ekraani värvid on täpsed.

Me jätame endale õiguse piirata oma toodete või teenuste müüki ühelegi isikule või ettevõttele, geograafilisele piirkonnale või jurisdiktsioonile, kuid pole kohustatud. Seda õigust saame kasutada juhtumipõhiselt. Jätame endale õiguse piirata pakutavate toodete või teenuste koguseid. Kõiki toodete kirjeldusi või toodete hindu võidakse meie äranägemise järgi igal ajal ette teatamata muuta. Jätame endale õiguse mis tahes toode igal ajal katkestada. Mis tahes toote või teenuse pakkumine on keelatud.

Me ei garanteeri, et teie poolt ostetud või saadud toodete, teenuste, teabe või muu materjali kvaliteet vastab teie ootustele või et mis tahes viga Teenuses parandatakse.

Arvelduse ja konto andmete täpsus

Me jätame endale õiguse tagasi lükata kõik saadud ostutellimused. Me võime omal äranägemisel piirata või tühistada inimese, ettevõtte, edasimüüja, partneri või tellimuse eest ostetud summad.

Tellimuse muutmise või tühistamise ajal teavitame teid e-posti või arveldusaadressi või telefoninumbri kaudu, mis oli antud ostutellimuse tegemise ajal.

Nõustute esitama meile kõigi teie tehtud ostude jaoks vajaliku, ajakohastatud ja täpse raamatupidamisteabe. Te nõustute värskendama oma raamatupidamisteavet ja muud teavet, sealhulgas oma e-posti aadressi, krediitkaardi numbrit, aegumiskuupäeva, arveldusaadressi ja / või maksukoodi, et oma tehingud lõpule viia ja teiega ühendust võtta.

Valikuline tööriistad

Me võime pakkuda Teile juurdepääsu mis tahes kolmanda osapoole tööriistadele, mida me ei suuda jälgida või kellel on mingit tüüpi juhtimine või sisend.

Nõustute, et saame võimaldada juurdepääsu sellistele tööriistadele nii, nagu need on, ja „kui need on saadaval” ilma igasuguste garantiide, esinduse, tingimusteta ja ilma igasuguse toeta. Meil ei saa olla mingisugust vastutust ega seostuda nende valikuliste kolmandate osapoolte tööriistade kasutamisega.

Saidi pakutavate valikuliste tööriistade kasutamine on teie enda ja oma äranägemise järgi ning peate tagama, et olete tuttav ja aktsepteerib neid vahendeid, mida need tööriistad vastavad kolmandatele osapooltele pakuvad.

Mõned sisu, tooted ja teenused, mis on saadaval meie veebisaidi kaudu, võivad sisaldada kolmandate osapoolte materjale.

Sellel veebisaidil olevad kolmandate osapoolte lingid võivad teid saata kolmandate osapoolte veebisaitidele, mis pole meiega seotud. Me ei vastuta sisu või selle õigsuse uurimise, hindamise eest ning seetõttu ei taga ega vastuta me kolmandate osapoolte mis tahes materjalide või veebisaitide, samuti kolmandate osapoolte muude toodete või teenuste eest.

Me ei vastuta kahjude, mis on seotud kaupade, teenuste, ressursside, sisu või muude tehingutega, mis on seotud kolmandate osapoolte veebisaitidega. Enne mis tahes tehingule lubamist tutvuge hoolikalt kolmandate osapoolte eeskirjade ja tavadega ning veenduge, et olete neist õigesti aru saanud. Kolmandate osapoolte toodetega seotud kaebused, pretensioonid, probleemid ja küsimused tuleks suunata kolmandatele isikutele.

Kasutaja kommentaarid, ülevaated ja muud väljaanded

Kui saadate meie nõudmisel mõnda konkreetset trükist (näiteks konkurssidel osalemine) või ilma meiepoolse taotluseta, näiteks loomingulisi ideesid, ettepanekuid, ettepanekuid, plaane või muid materjale, kas otse, e-postiga, posti teel e-posti teel või muul viisil, nõustute, et saaksime igal ajal ilma piiranguteta redigeerida, kopeerida, avaldada, levitada, tõlkida ja muul viisil mis tahes meediumil kasutada teie saadetud kommentaare.

Me ei ole ja ei tohiks olla mingil viisil kohustatud (1) hoidma mingeid kommentaare salajasena (2) maksma mis tahes märkuste eest hüvitist või (3) vastama kommentaaridele.

Me võime, kuid ei pea seda jälgima, muutma ega eemaldama sisu, mis on meie enda äranägemise järgi ebaseaduslik, solvav, ähvardav, laimav, laimav, pornograafiline, rõve või muu vastuvõetamatu sisu, mis rikub mis tahes osa intellektuaalomandit käesolevate teenusetingimuste

Nõustute, et teie kommentaarid ei riku ühegi kolmanda isiku õigusi, sealhulgas autoriõigusi, kaubamärki, privaatsust, isiksust ega muid isiklikke või varalisi õigusi. Lisaks nõustute, et teie kommentaarid ei sisalda laimavat, ebaseaduslikku, solvavat ega rõve materjali ega viirust ega muud pahavara, mis võib kuidagi mõjutada teenuse või mis tahes muu sellega seotud veebisaidi toimimist. Te ei tohi kasutada valet e-posti aadressi, teeselda, et olete keegi teine ​​peale iseenda, ega midagi muud, mis teeskleb meid või kolmandaid isikuid petvat, samuti teie kommentaaride päritolu. Te olete ainuisikuliselt vastutav tehtud märkuste ja nende täpsuse eest. Me ei võta vastutust ega võta teie ega mõne kolmanda isiku postitatud kommentaaride koormat.

Isiklik info

Isikuandmete kaasamist veebipoe kaudu haldab ja käsitleb meie privaatsuspoliitika ja Hispaania andmekaitseseaduse kohased turvafailid.

Vead, ebatäpsused ja puudused

Mõnikord võib meie veebisaidil või teenuses / tootel olla teavet, mis sisaldab trükivigu, ebatäpsusi või väljajätmisi, mis võivad olla seotud toote kirjelduste, hindade, kampaaniate, pakkumiste, toote saatmiskulude, transiidi aja ja saadavusega. Me jätame endale õiguse parandada vigu, ebatäpsusi või puudusi, muuta või värskendada teavet ning tühistada tellimused, kui teave teenuses / tootes või mis tahes seotud veebisaidil on igal ajal ilma eelneva teavituseta (sealhulgas ka pärast seda, kui olete sellest teatanud) ebatäpne genereeris teie ostutellimuse).

Me ei võta endale kohustust teenuses / tootes või mis tahes seotud veebisaidil värskendada, parandada või täpsustada, sealhulgas ilma piiranguteta hinnateavet, välja arvatud juhul, kui see on seadusega ette nähtud. Teenuses / tootes või seotud veebisaidil täpsustamata värskendused või rakendatud kuupäevad peaksid näitama, et kogu teenuses / tootes või mis tahes seotud veebisaidil olev teave on muudetud või värskendatud.

Kasutamise keelamine

Lisaks muudele teenusetingimustes sätestatud keeldudele on teil keelatud kasutada saiti või selle sisu: (a) mis tahes ebaseaduslikul eesmärgil; b) nõuda teistelt ebaseadusliku teo sooritamist või selles osalemist; (c) rikub rahvusvahelisi, föderaal-, provintsi- või osariigi määrusi või seadusi, samuti kohalikke määrusi; (d) rikkuda või rikkuda meie intellektuaalomandi õigusi või teiste intellektuaalomandi õigusi; e) ahistada, kuritarvitada, solvata, kahjustada, laimata, laimata, halvustada, hirmutada või diskrimineerida soo, seksuaalse sättumuse, usutunnistuse, rahvuse, rassi, vanuse, rahvusliku päritolu või puude alusel; f) vale või eksitava teabe kasutamine; (g) viiruste või mis tahes muud tüüpi pahatahtliku koodi üleslaadimine või edastamine, mida võib kasutada mis tahes viisil, mis mõjutab teenuse või sellega seotud veebisaidi, muude veebisaitide või Interneti funktsionaalsust või toimimist; h) koguda või jälitada isiku teavet teistelt isikutelt; (i) saata rämpsposti, andmepüüki, farmaatsiat, ettekäänet, ämblikut, indekseerimist või kraapimist; j) mis tahes rõve või ebamoraalne eesmärk; või (k) sekkuda teenuse / toote või mis tahes sellega seotud veebisaidi, muude veebisaitide või Interneti turvameetmetesse või neist mööda hiilida. Jätame endale õiguse lõpetada teie teenuse / toote või mis tahes sellega seotud lehe kasutamine, et rikkuda mis tahes keelatud kasutamist.

Garantiikohustuse lahtiütlemine; Vastutuse piiramine

Me ei garanteeri, ei esinda ega õigusta, et meie teenuse / toote kasutamine on katkematu, õigeaegne, turvaline või vigadeta. Me ei taga, et teenuse / toote kasutamisel saavutatavad tulemused oleksid usaldusväärsed või täpsed.

Te nõustute, et aeg-ajalt kustutame Teenuse / Toote määramata ajaks või tühistame teenuse igal ajal. Te nõustute selgesõnaliselt, et teenuse / toote kasutamine või kasutamata jätmine on teie ainus risk.

ZEVENET, meie juhid, direktorid, töötajad, tütarettevõtted, esindajad, töövõtjad, toetusesaajad, tarnijad, partnerid, koostööpartnerid, teenuseosutajad või litsentsiandjad ei vastuta mingil juhul kaotsimineku, kaotsimineku, nõude või otsese või kaudse kahju eest. mis tahes liiki karistuslikud, erilised või olulised kahjud, sealhulgas, ilma et see piiraks kasumi kaotust, sissetuleku kaotust, säästude kaotust, andmete kaotsiminekut, asendamiskulusid või muid sarnaseid kahjustusi, kahju (sealhulgas hooletus), mis põhinevad: range vastutusleping või muu juhtum, mis tuleneb teenuse või mis tahes toote kasutamisest, mis on loodud teenuse kasutamisel, või mis tahes muu nõue, mis on muul viisil seotud teie teenuse või toote kasutamisega, sealhulgas, kuid mitte piirdub mis tahes sisu vea või väljajätmisega või mis tahes kahjuga, mis on tekkinud Teenuse kasutamisest või mis tahes sisu (või toote) avaldamisest, edastamisest või muust Teenuse kaudu kättesaadavaks tehtud positsioonist , isegi kui see on teatis võimalustest.

Lõpetamine

Poolte kohustused ja kohustused, mis on tekkinud enne lepingu lõpetamise kuupäeva, peavad olema lepingus aktiivsed kõikidel eesmärkidel.

Need teenusetingimused kehtivad ainult siis, kui olete teie või meie poolt lõpetanud.

Võite käesolevad teenusetingimused igal ajal lõpetada, teatades meile, et te ei soovi enam meie teenust kasutada või kui te lõpetate meie veebisaidi või toote kasutamise.

Kui meie äranägemisel rikute või kahtlustate, et olete rikkunud, et järgida mõnda teenusetingimust või mõnda tingimust, võime ka selle lepingu igal ajal ilma ette teatamata lõpetada ja te vastutate kõigi tasumisele kuuluvate summade eest kuni ja sealhulgas lõpetamise kuupäev; ja / või võime keelata teile juurdepääsu meie teenusele (või mõnele selle osale).

Täielik leping

Nende Teenusetingimuste õiguse või sätte kasutamata jätmine ei tohi olla sellise õiguse või sätte vabastamine.

Need teenusetingimused ja mis tahes põhimõtted või tegevusreeglid, mille oleme avaldanud sellel veebisaidil või seoses teenuse / tootega, moodustavad kogu teie ja meie vahelise kokkuleppe ja mõistmise, reguleerivad teie teenuse kasutamist, asendades kehtiva või varasema lepingu, kommunikatsiooni ja suulised või kirjalikud ettepanekud teie ja meie vahel (sealhulgas, kuid mitte ainult, teenusetingimuste eelmised versioonid).

Nende teenusetingimuste tõlgendamisel esinevat mitmetimõistetavust ei saa kirjaliku meeskonna vastu tõlgendada.

Kohaldatav õigus

Neid Teenusetingimusi ja mis tahes lepingut, mida me teile Teenusega pakume, kohaldatakse ja tõlgendatakse vastavalt 10i Hispaania seaduse 34 artiklile 2002 infoühiskonna teenuste ja Hispaania elektroonilise kaubanduse kohta.

Muudatused Kasutustingimused

Saate igal ajal selle lehekülje ajal vaadata üle teenustetingimuste kõige uuema versiooni.

Me jätame endale õiguse oma äranägemise järgi värskendada, muuta või asendada käesolevate teenusetingimuste mis tahes osa, postitades oma veebisaidile värskendusi ja muudatusi. Teie kohustus on kontrollida meie veebisaiti perioodiliselt muudatuste osas. Teie jätkuv meie veebisaidi või teenuse kasutamine või sellele juurdepääsemine pärast nende teenusetingimuste muudatuste postitamist tähendab nende muudatustega nõustumist.

Kontakt

Küsimused teenusetingimuste kohta tuleb saata aadressile info@zevenet.com või läbi Võta meiega ühendust vormis.